ÖLDÜKTEN SONRA DİRİLME 1

İki gruba ayrılmış bir sınıf olduğunu düşünün.Birinci guruptakiler,öğretmen sınıfa girince saygı ile
ayağa kalkıyorlar. Öğretmenin anlattıklarını dikkatlice dinliyor ve not alıyorlar. Öğretmenin sorduğu
sorulara doğru cevaplar veriyorlar.Öğretmenin yaptığı sınavlarda soruları doğru cevaplandırıyorlar.
Kısacası,Öğretmen öğrenci arasındaki mükemmel uyumu sağlayıp karşılığında mükemmel eğitim ve terbiye alıyorlar.
İkinci guruptaki öğrenciler ise; öğretmen sınıfa girince ayağa kalkmıyorlar. Öğretmen ders anlatırken onlar kendi aralarında konuşuyorlar. Birbiri ile kavga edip etraflarında ki öğrencileri rahatsız
ediyorlar. Öğretmenin “sessiz olun,dersi dinleyin”ikazlarını duymuyorlar. Öğretmen soru soruyor bilemiyorlar, imtihan yapıyor, sorulara cevap veremiyorlar. Ne bilim nede terbiye alıyorlar….
Yıl sonunda bu iki gruba öğretmen aynı notu verse, iki gurubu da bir üst sınıfa geçirse tabii ki doğru olmaz. Öğretmen birinci guruptaki öğrencilerin çalışması, bilgisi, fazileti, ahlakına saygısızlık etmişolur. Doğru olan, çalışan, düzenli, ahlaklı ve faziletli öğrencilerin bir üst sınıfa geçmeleridir. Ve ikinci gruptaki öğrencilerin dersleri yeniden almaları sınıfı tekrar etmeleridir.Eşit muamele haksızlık getirir.Diyelim eşit davranıldı, ikinci gurup taki öğrenciler de üniversiteyi bitirirdi.Bunlar devlet Dairelerin
de çalışırken işlerini doğru yapamazlar. Doktor olarak hastaneye giderler, hastayı tedavi edemezler.
Mühendis olurlar ama yaptıkları binalar yıkılır. Hakim olsalar adil kararlar veremezler.Toplumda kaos olur,
yaşanmaz hale gelir. Farzedelim,öğretmen merhameti ile bir defaya mahsus iki gurup öğrenciyide bir üst sınıfa geçirdi. En azından Birinci gurup öğrencileri pekiyi ile geçirmeli. İkinci gurup öğrencileri
En az puanı vererek geçirmelidir….
Aynen bu temsilde olduğu gibi Allah dünyayı bir okul olarak yaratmış. Peygamberleride öğretmen
olarak göndermiş. Peygamberler Kainatın, dünyanın,insanın bir yaratıcısının oldugunu mucizelerle ispat ediyorlar. İnsan nedir? Nereden geliyor? Nereye gidiyor? Vazifesi nedir? …Bunların cevabını verip,
Allah’ın insanları dünyaya imtihan etmek için gönderdiğini söylüyorlar….
Temsilimizde olduğu gibi de, dünyada ki insanlar iki guruba ayrılıyor. Birinci grup bu okulda
peygamberlerin anlattıklarını dinliyorlar. Anlatılanları öğrenip hayatını peygamberlerin söylediği şekilde planlıyorlar. İslami ölçülere göre nefsini terbiye ediyorlar. Kuranın “yap” dediği ibadetleri yapmaya
çalışıyorlar. Kuranın yasakladığı içki, kumar, zina,…,her türlü ahlaksızlıktan uzak duruyorlar. Allahın
rızasını kazanmaya çalışıyorlar. Bunlar okul bitince(yani ölünce) hakettikleri cenneti mükafat olarak alacaklar.İkinci gurup Peygamberlerin anlattıklarını dinlemiyorlar. Dünya okulunda ilim öğrenmiyorlar.
İnsan nedir? Nereden geliyor? Nereye gidiyor? Vazifesi nedir? Kainat ve insan niçin yaratılmış?… Bunları doğru öğrenemiyorlar. Bazıları bunları düşünmüyorlar. Buranın bir imtihan yeri oldugunu bilmiyorlar.
Dinin ölçülerine göre nefsini terbiye etmiyorlar. Kuranın “yap” dediği ibadetleri yapmıyorlar. Kuranın yasakladığı içki, kumar, zina,…, her türlü ahlaksızlığı yapıyorlar. Allahın dediği gibi yaşamıyor, Allaha
isyan ediyorlar. Bunlara “sınıfı geçirmek”Allahın Adl(Adaletle işyapma) ismine uygun düşmez.
Bu gruptakiler ölünce Cehenneme gidecek isyan etmelerinin cezasını çekeceklerdir. Cenabı hak bütün insanlara aynı muameleyi yapmayacaktır. Allah rahmeti ile, “hak etmedikleri halde” bazı güzel vasıflarındandolayı, insanları Cennetine koyabilir. Cenneti oniki tabaka olarak yaratmış. Bunlarda en az puanla
geçen ögrenci gibi, Cennetin en alt tabakasında yerini alacaktır. Onun emirlerine uyup, onun
dediği şekilde yaşayanları en üst makamlarda ödüllendirecek,Ona inanmayıp isyan edenleri cehennemde cezalandıracaktır. Sizcede böyle olması gerekmez mi?…
Senin karşında da iki yol var. İstediğin yoldan gidebilirsin. Hangi gurupta olmak istersen o gruba
dahil olmak senin elinde. Ya da kendi elimiz de değil mi?

Kategori: Köşe Yazıları

729 izlenme

Yorum Yapın