Tunus’ta ki Gururumuz: Tunus’lu Hayrettin Uluslararası Okulu

Tunus’ta başkentin göbeğinde Türk müteşebbisler tarafından açılmış olan uluslararası bir okulla karşılaşınca çok şaşırıyoruz. 2013 yılında eğitim hayatına başlamış olan okulda bayrağımızın şerefle dalgalandığını görmek bizleri mesrur ediyor. Toplamda 12 milletten öğrencinin okuduğu okulda Türk, Tunuslu, Filipinli Yemenli ve İngiliz öğretmenler ders veriyorlar.

Tunus’ta ki Gururumuz: Tunus’lu Hayrettin Uluslararası Okulu

Uluslararası olması münasebetiyle derslerin İngilizce olduğu okulda Türkçe, Arapça ve Fransızca dersleri de ekstra olarak veriliyor. Okulda ana sınıfından 6. sınıfa kadar çeşitli sınıflarda yüzden fazla öğrenci okumakta. Genelde Tunus’ta görev yapan elçilik personeli ve temsil makamındaki yerli insanların çocuklarının okuduğu okul her geçen gün halktan daha çok rağbet görüyor.

Kendisinden müessese hakkında bilgi aldığımız okul müdürü Erhan Güner Bey “Dünya üzerinde kültürler ve dinler arası büyük mücadelelerin yaşanmış olduğu günümüzde bir sulh adacığı kurma adına Tunus’ta böyle bir projeyi hayata geçirdik. Açtığımız okulda yetiştirdiğimiz ilimli ve irfanlı öğrencilerle bizler bütün dünyaya huzur ve barış vadediyoruz.” diyor.

Okulun ismi de çok ilginç Kheireddine Tunusian International School yani Tunus’lu Hayrettin Uluslararası Okulu. Hayrettin ismini görünce ilk aklıma Tunus Fatihi Barbaros Hayrettin Paşa geliyor. Ama okul müdürüne sorduğumda bu Hayrettin Paşanın başka bir Hayrettin Paşa olduğunu öğreniyorum. Okula ismini veren zat Osmanlı sadrazamlarından Tunuslu Hayreddin Paşa. Aslen Çerkes olan Paşa 1821 doğumlu. Çocuk yaşta köle olarak İstanbul’a getirilmiş. Kıbrıslı Tahsin Bey tarafından satın alınarak talim ve terbiye edilmiş, sonrasında Tunus valisi Ahmet Paşa’ya verilmiş.

Zekâsı ve çalışkanlığı valinin dikkatini çeken delikanlının tahsiline özel ihtimam gösterilmiş. Dini ilimlerin yanında Tunus’a gelen Fransız subaylarından da Fransızca ve askerî dersler almış. Avrupa’ya gönderilerek matematik, tıp, hukuk ve tarih okutulmuş. Tunus’a döndüğünde askerî garnizonlarda vazife almış. Tümgeneralliğe kadar yükselmiş. Avrupa’yı karış karış gezmiş, Tunus’ta pek çok mülki amirlikte bulunmuş, kitaplar yazmış, ıslahatlar yapmış.Dikkat çeken çalışmaları neticesinde 1878’de İstanbul’a çağırılmış ve Sultan Abdülhamit tarafından sadrazamlığa tayin edilmiş. 8 ay bu makamda kalmış.1890’da vefat eden paşa Eyüp’te Şah Sultan imaretine defnedilmiş.

Paşanın ilmi eserlerin de İslam toplumlarının çöküş nedenlerini ve Avrupa’nın ilerleme sebeplerini yazmış. Müslüman dünyanın Avrupa seviyesine nasıl gelebileceği hususunda araştırmalar ve reformlar yapmış. Eserlerinde İslam dininin ilerlemeye, çağdaşlaşmaya engel olmadığını tam tersine çağa ve medeniyete uymaya teşvik edici unsurları bulunduğunu beyan etmiş. Bugün Tunus’ta 20 dinarın üzerinde resmi de olan Hayrettin Paşa halk tarafından çok sevilmekte ve modern Tunus’un kurucusu olarak gösterilmekte.

Ne diyelim Hayrettin Paşanın ismi Türk müteşebbislerin açtığı okula, okulda Tunus’a çok yakışıyor.

Arif Özutku
www.arifozutku.com
@arifozutku

Yorum Yapın